March 3, 2024

Follow

Internship Results

Selected candidates for internship

 •  Vyshnavi Hrishikesh
 •  Anas K T
 •  Fathima Shahana E K
 •  Fathima Sifna K M
 •  Vyshnav K K
 •  Samyuktha K
 •  Minhaj I K
 •  Aswani Manoj
 •  Ragendu P R
 •  Shanana Muneer
 •  Roja Rajan
 •  S Chandrakanth
 •  Anargha M
 •  Archana Suresh